Client attorney privilege for european patent attorneys i Danmark

Justitsministeren har den 28. februar 2018 fremsat forslag L157 til ændring af retsplejeloven, et forslag som, hvis det vedtages, har afgørende betydning for muligheden for fortrolighed i korrespondancen mellem European Patent Attorneys og deres klienter. Fra Inspicos side hilser vi forslaget meget velkomment og håber på dets snarlige vedtagelse. Som patentrådgivere bistår vi en bred ...

læs mere