Brush-up og netværk for industriens patentansvarlige

Ved dette årligt tilbagevendende arrangement bliver du fagligt opdateret med det seneste ’must know’ i et uformelt forum for inhouse patentagenter og patentansvarlige og med mulighed for networking og erfaringsudveksling med fagfæller. Vi ser på aktuelle trends i relation til innovation og IPR og på, hvor- dan lovgivning og praksis på patentområdet forsøger at følge ...

læs mere

EPO’s appelmyndighed beviser sin uafhængighed

Artiklen nedenfor fortæller historien om, hvordan EPO’s øverste organ, Administrative Council, som følge af politisk pres fra EU-Kommissionen indførte en regelændring i 2017, som i et efterfølgende forløb omkring EPO’s afvisning af en patentansøgning viste sige at være i strid med Den Europæiske Patentkonvention, EPK. Forløbet fortæller også historien om, at EPO’s appelkamre ved deres ...

læs mere