Forhandlinger ved EPO stadig påvirket" href="https://inspicos.com/da/update-on-covid-19/">Forhandlinger ved EPO stadig påvirket

Opdateret 4. august 2020 Afholdelsen af mundtlige forhandlinger ved EPO er fortsat påvirket af udbruddet af Covid-19. Forhandlinger ved prøvningsafdelingerne (Examing Divisions) afholdes pr. videokonference. Hvad angår indsigelsessager, kan forhandlinger ligeledes finde sted pr. video. Alle forhandlinger ved fysisk fremmøde i første instans til og med 31. december 2020 udsættes til 2021. Som udgangspunkt finder ...

læs mere