Nyheder

Qualcomm har opnået forbud mod salg af iPhone 7, 8 og X i Tyskland

Med to parallelleafgørelser – sag 7 O 10495/17 og 7 O 10494/17 – af 20. december 2018 har Landgericht München forbudt Apple at markedsføre produkter i Tyskland, der falder inden for Qualcomms europæiske patent nr. 2 724 461 B1....

læs mere

Vi byder velkommen til nye medarbejdere i Aarhus

Vi byder velkommen til to nye medarbejdere i fysik-/elektronikteamet på vores kontor i Aarhus. Martin Lorentzen er European Patent Attorney og ph.d. i nanofysik med 10 års erfaring fra IP-branchen. Martin har bred erfaring med rådgivning af universiteter og industrivirksomheder, særligt inden for fysik, nanteknologi, mekanik, materialevidenskab og optik. Martin blev EPA i 2013 og ...

læs mere

Client attorney privilege for european patent attorneys i Danmark

Justitsministeren har den 28. februar 2018 fremsat forslag L157 til ændring af retsplejeloven, et forslag som, hvis det vedtages, har afgørende betydning for muligheden for fortrolighed i korrespondancen mellem European Patent Attorneys og deres klienter. Fra Inspicos side hilser vi forslaget meget velkomment og håber på dets snarlige vedtagelse. Som patentrådgivere bistår vi en bred ...

læs mere

Firm of the Year 2018 i kategorien Denmark Patent Prosecution

Det er med stor stolthed og glæde, at Inspicos har modtaget prisen som ”Firm of the Year 2018” i kategorien ”Denmark Patent Prosecution” fra det anerkendte branchemagasin Managing Intellectual Property. Hvert år indhenter Managing Intellectual Property information fra advokatvirksomheder, IP-rådgiverfirmaer og in-house og selvstændige rådgivere gennem analyser og interview. Analytikere gennemgår informationen og udfører deres egen ...

læs mere