EPO-forhandlinger via videolink

EPO intensiverer sin brug af videoteknologi ved afholdelse af mundtlige forhandlinger

Mens Covid-19 fastholder sit tag i Europa, skal alle EPO-forhandlinger i indsigelsessager fra og med 4. januar 2021 som udgangspunkt afholdes som videokonferencer. Hvad angår appeller, er der fra appelkamrenes side lagt op til, at de enkelte appelkamre kan kræve mundtlige forhandlinger afholdt online.

Læs mere på den engelsksprogede version af Inspicos’ hjemmeside her.