Profil: European Patent Attorneys med mere

European Patent Attorneys med mere

Næsten alle Inspicos’ konsulenter er eksaminerede European Patent Attorneys. Det betyder, at de har bestået en krævende eksamen ved Den Europæiske Patentmyndighed (European Patent Office, EPO) – en eksamen, som er kendt for et højt niveau og en meget lav beståelsesprocent.

Ud over de nationale patentmyndigheder er det kun EPO, der kan udstede patenter med gyldighed i de enkelte europæiske lande. EPO har i dag afgørende betydning for den retlige udvikling på patentområdet i Europa. Vores European Patent Attorneys fører jævnligt sager ved EPO og deltager derved aktivt i udviklingen af retspraksis.

Alle vores konsulenter har desuden en naturvidenskabelig universitetsuddannelse, mange på ph.d.-niveau, og flere har tidligere siddet i stillinger som IPR-chefer i industrien.

Hovedparten af Inspicos’ konsulenter har taget en supplerende retssagsuddannelse med henblik på at opnå møderet for den europæiske patentdomstol, Unified Patent Court, og nogle af vores mest erfarne konsulenter fungerer jævnligt som skønsmænd og bisiddere for advokater i danske patentretssager. Derudover er to af vores European Patent Attorneys beskikket som sagkyndige dommere ved Sø- og Handelsretten samt landsretterne.