Carsten Borgund Hansen

Carsten Borgund Hansen

European Patent Attorney
PhD (medicin),
Cand.scient (biokemi)

T  +45 / 4516 6151
M  +45 / 6122 5979
cbh@inspicos.com


Min baggrund og arbejdsområder

Patentrådgivning
Som European Patent Attorney rådgiver jeg forskellige danske og internationale industrivirksomheder, samt universiteter. Jeg arbejder primært med at udarbejde og procedere patentansøgninger, med krænkelses- og freedom-to-operate-analyser, patentstrategier m.m.

Fokusområder og uddannelse
Mine tekniske fokusområder er organismer, proteiner, og nukleinsyrer og andre molekylærbiologiske redskaber til anvendelse inden for bioteknologi og medicin, samt diagnostiske og terapeutiske metoder. Jeg har en teknisk baggrund som cand. scient. i biokemi med en ph.d.-grad fra det medicinske fakultet.

Tekniske arbejdsområder
Jeg arbejder primært inden for lægemidler, medicinsk anvendelse, bioteknologi, proteinkemi og genteknologi.

Erfaring
Jeg er medlem af diverse patent- og tekniskfaglige fora, herunder ADIPA og har desuden været medlem af EQE (European Qualifying Examination)-eksamenskomiteen med ansvar for den juridiske opgave (Paper D). Har derudover taget CEIPI’s litigation-uddannelse. Jeg har været udnævnt som fagkyndig dommer i patentankesag ved den norske domstol.
Tidligere har jeg bl.a. været ansat i Patent-og Varemærkestyrelsen og som inhouse-patentagent i en international medicinalvirksomhed.

Se mit fulde CV på LinkedIn


Seneste projekter

Det seneste projekt jeg har arbejdet på, er en freedom-to-operate-analyse for en mellemstor medicinalvirksomhed. Jeg har også for nyligt afsluttet en opgave for en kunde, som ønskede en patentstrategi. Her havde jeg bl.a. fokus på at sørge for, at IP-strategien blev tilrettelagt og udført med afsæt i en reel forståelse af kundens innovation og forretningsgrundlag


Når jeg arbejder med mine kunder, prøver jeg at skabe tillid, tryghed og åbenhed i processerne. Responsibility er netop en af de værdier, vi arbejder med hos Inspicos, og det handler bl.a. om, at min klient kan stole på, at jeg varetager dennes interesser bedst muligt

I øjenhøjde

Når jeg ikke rådgiver biotek- og farmaindustrien om patentforhold, løber jeg gerne nogle lange ture og helst i bjerge, cykler, svømmer eller går på jagt i havet. Jeg har desuden en lille familie, en have, et drivhus, høns, hest, og kat, der skal passes.