Christina Hertling

Christina Hertling

European Patent Attorney
Civilingeniør (B)
HD

T  +45 / 4516 6181
M  +45 / 6162 7872
ceh@inspicos.com


Min baggrund og arbejdsområder

Patentrådgivning
Jeg rådgiver både større industrivirksomheder, mindre opstartsvirksomheder og forskningsinstitutioner. Jeg udarbejder patentansøgninger, krænkelsesanalyser, Freedom-to-Operate-analyser og indsigelser. Derudover udfører jeg strategisk rådgivning.

Fokusområder og uddannelse
Jeg er uddannet civilingeniør (B) med speciale inden for lavenergibyggeri.

Jeg er European Patent Attorney og har desuden en HD i organisation.

Tekniske arbejdsområder
Jeg arbejder primært med mekanisk teknologi, vand- og spildevandsteknologi, medikoteknik og bygningsteknologi.

Erfaring
Jeg har arbejdet som patentagent siden 2001. Tidligere har jeg arbejdet med forsknings- og udviklingsopgaver indenfor lavenergisystemer til bygninger i et rådgivende ingeniørfirma.

Se mit fulde CV på LinkedIn


Seneste projekter

Jeg har fornyligt udarbejdet patentansøgninger for en opstartsvirksomhed og udført strategisk rådgivning for denne. Desuden har jeg fået opretholdt to patenter for en klient efter en indsigelse mod disse.


Sparring og inspiration er centrale værdier i samarbejdet med mine klienter

I øjenhøjde

Min fritid tilbringer jeg med min familie, enten i sommerhus, som support ved basketballkampe eller til sejlads. Desuden hygger jeg mig som frivillig i den lokale basketballklub.