Jakob Pade Frederiksen

J_P_Frederiksen_0100_400x400web

Jakob Pade Frederiksen

Partner
European Patent Attorney
Civilingeniør (M)

T  +45 / 8618 6418
M  +45 / 2214 9366
jpf@inspicos.com

Linkedin


Jakob Pade Frederiksen har mere end 20 års erfaring som IP-rådgiver. Han arbejder for en række fremtrædende danske og internationale industrivirksomheder, herunder flere C20-selskaber. Han yder jævnligt bistand i relation til retssager i ind- og udland og har ført et meget stort antal indsigelses- og appelsager ved EPO. Jakob arbejder derudover med strategisk patentrådgivning, freedom-to-operate-analyser samt udarbejdelse og procedering af patentansøgninger. Hans tekniske fagområder omfatter blandt andet vedvarende energisystemer, medikoteknik, transport- og procesanlæg, væske- og gasdynamik, råstofudvinding, styresystemer, software og almen mekanik. Han har siden 2005 jævnligt været udmeldt som skønsmand ved de danske domstole, herunder Højesteret, og han er derudover beskikket som sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten samt ved Vestre Landsret. Jakob er udpeget som ”IP Star” af det britiske tidsskrift Managing Intellectual Property og er listet i ”IAM 1000 – The World’s Leading Patent Practitioners”. Han er medlem af flere udvalg under ADIPA og epi, og han er derudover forfatter og bidragsyder til en lang række artikler og bøger om danske og europæiske patentforhold. I 2018 er han af Who’s Who Legal blevet udpeget som “Thought Leader”, en betegnelse der i 2018 kun blev tildelt 8 patentrådgivere på verdensplan.

Tekniske arbejdsområder

Mekanisk teknologi, herunder fluiddynamik, styresystemer og medicoteknik, software, anvendt matematik.

IAM Patent 1000, 2018: .”It really comes down to individuals, and Jakob Pade Frederiksen is extremely able.” A “flagbearer for Danish mechanics”, he is excellent in high-tech briefs as well. Clients appreciate the “high-quality service and significant experience” he offers – particularly in opposition proceedings, which are his metiér.

Who’s Who Legal, 2017: Jakob Pade Frederiksen is “without a doubt second to none among all patent attorneys in Denmark” according to sources who highlight his “great attention to detail,” “intelligence” and “knowledge of legal framework”.

IAM Patent 1000, 2017: Mechanics and medical devices are happy hunting grounds for Jakob Pade Frederiksen, whom peers describe as “second to none. He has a very pleasant demeanour and exudes knowledge”.

Managing Intellectual Property, IP Stars 2014: “Very, very thorough and clear,” says one. “He’s among the best litigation supporters [in Denmark].” Another adds: “Always a person to highlight, he’s brilliant.” 

CV

2014
CEIPI/epi Litigation Update Module
Siden 2010
Beskikket som sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten
2010
Beståelse af CEIPI/epi Diploma Course on Patent Litigation in Europe, Université de Strasbourg, Frankrig
Siden 2008
Beskikket som sagkyndig dommer ved Vestre Landsret
2003
Medstifter af Inspicos A/S
2000
Den europæiske kvalificerende eksamen, bestået
1996 – 2003
Patentkonsulent og European Patent Attorney i en dansk patentkonsulentvirksomhed (Partner, 2001-2003)
1995 – 1996
von Karman Institute for Fluid Dynamics (Belgien), Aeronautics and Aerospace Department
1995
Civilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet
1993
Akademiingeniør, Danmarks Ingeniørakademi

Tillidserhverv m.v.

Beskikket som sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten og Vestre Landsret

Thought Leader, Who’s Who Legal 2018

Inkluderet i IAM 1000: The World’s Leading Patent Practitioners 2018

Listet som IP Star af Managing Intellectual Property 2018

Medlem af epi’s disciplinærkomité

Medlem af ADIPA’s disciplinærudvalg

Skønsmand i patentretssager ved de danske domstole

CEIPI-tutor, Strasbourg og København

Medlem af ADIPAs skønsmandsudvalg

Tidligere formand for ADIPAs fagudvalg vedr. patentering af software