Jakob Pade Frederiksen

Jakob Pade Frederiksen

CEO, Managing Partner
European Patent Attorney, civ. ing. (M)

T  +45 / 8618 6418
M  +45 / 2214 9366
jpf@inspicos.com

 


Min baggrund og arbejdsområder

Patentrådgivning
Jeg arbejder især med patentkonflikter, herunder EPO-indsigelser og appeller, samt patentretssager. Desuden rådgiver jeg i relation til IP-strategier og Freedom-to-operate undersøgelser.

Fokusområder og uddannelse
Mine primære teknikområder er fysik, mekanik, software og styresystemer. Jeg er uddannet som civilingeniør med speciale i væske- og gasdynamik og jeg har et post-graduate-diplom fra von Kármán Institute for Fluid Dynamics i Bruxelles. Jeg er European Patent Attorney og har taget CEIPI’s litigation-uddannelse.

Tekniske arbejdsområder
Jeg arbejder især med greentech, reguleringsteknik, procesanlæg, medicoteknik, sikkerhedssoftware og almen fysik.

Erfaring
Jeg har gennemført et stort antal indsigelser og appeller ved EPO og bistået som ekspert i en lang række retssager i Danmark, Tyskland, Spanien og flere andre lande. Derudover varetager jeg forskellige undervisnings- og tillidshverv i ind- og udland, bl.a. som sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten.

Se mit fulde CV på LinkedIn


Det siger andre om mig

IAM Patent 1000, – The World’s Leading Patent Practitioners, 2019: Jakob Pade Frederiksen, who wins heaps of laurels as “perhaps the best mechanical IP attorney in Scandinavia”. “He is second to absolutely nobody in terms of patent attorneys. There is something about his approach to cases that is actually quite amazing. He’s calm and trustworthy – spectacular and in a league of his own.” 


Seneste projekter

For tiden arbejder jeg blandt andet med at forsvare en række banebrydende patenter vedrørende lastbærende fiberkompositter i vindmøllevinger mod gyldighedsangreb fra flere af patentindehaverens konkurrenter. Desuden bistår jeg en global virksomhed med håndhævelse af patentrettigheder vedrørende et medical device.


De bedste og mest holdbare resultater bliver skabt, når høj faglighed og dedikeret arbejdsindsats går i samklang. Med det in mente er commitment og responsibility centrale værdier for mig i mit arbejde som patent attorney

I øjenhøjde

Fritid er familietid, oftest på sidelinjen ved fodboldturneringer og dansestævner. På mine mange forretningsrejser lader jeg helst op med løbesko på fødderne og Beethoven, Brahms eller Mahler i ørebøfferne.