Peter Hertling

P_Hertling_0159_400x400web

Peter Hertling

Partner
European Patent Attorney
Civilingeniør,
akademiingeniør (maskin)

T  +45 / 4516 6174
M  +45 / 2961 9684
peh@inspicos.com

Linkedin


Peter Hertling bistår og rådgiver danske og internationale industrivirksomheder med hensyn til alle aspekter af patentering. Peter har mere end 15 års erfaring som patentrådgiver og har indgående branchekendskab, blandt andet gennem udarbejdelse og behandling af et stort antal internationale patentansøgninger samt gennemførelse af krænkelses- og freedom-to-operate-analyser. På vegne af klienter arbejder Peter med indsigelses- og appelsager ved Den Europæiske Patentmyndighed (EPO). Hans tekniske fokusområder er medical devices, styrings- og reguleringsteknik, software, skibs- og havteknik, samt produktions- og automatiseringsteknologi. Peter har en teknisk baggrund som civilingeniør fra DTUs maskinretning med speciale i automatiseringsteknik og har arbejdet på Odense Stålskibsværft med industriautomation, inden han startede i patentbranchen i 1998. Han er medlem af diverse faglige fora under ADIPA og fast underviser på DIFIs immaterialretskurser.

Tekniske arbejdsområder

Mekanisk teknologi, robotstyring, reguleringsteknik, procesteknologi, medicoteknik, software. Indsigelser og appeller ved Den Europæiske Patentmyndighed (EPO).

CV

2018
Bestyrelsesmedlem i ADIPA, tidligere Patentagentforeningen, og formand for ADIPAs arrangementsudvalg
Underviser hos DIFI, Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse
2015
Beståelse af epi/CEIPI Diploma Course on Patent Litigation in Europe, Université de Strasbourg, Frankrig
2003
Medstifter af Inspicos A/S
2002
Den europæiske kvalificerende eksamen, bestået
1998 – 2002
Patentkonsulent og European Patent Attorney i en dansk patentkonsulentvirksomhed
1993 – 1998
A. P. Møller Gruppen, Odense Staalskibsværft Gruppen (Lindøværftet), udstationering i Virginia, U.S.A. (1996-1998)