Steen Madsen

Steen Madsen

Partner, European Patent Attorney
PhD, Civilingeniør (elektronik/optik)

T  +45 / 8618 6411
M  +45 / 6155 0638
stm@inspicos.com

 


Min baggrund og arbejdsområder

Patentrådgivning
Som patentrådgiver, rådgiver jeg primært større danske og udenlandske virksomheder. Helt konkret arbejder jeg med patenterbarhedsvurderinger, udarbejdelse af patentansøgninger, procedering af patentansøgninger, indsigelsesarbejde samt krænkelsesvurderinger og freedom-to-operate analyser

Fokusområder og uddannelse
Jeg har en teknisk/naturvidenskabelig uddannelse på kandidat og Ph.D niveau, inden for elektrisk energiteknik, effektelektronik, reguleringsteknik og optik. Endvidere har jeg autorisation som European Patent Attorney, ligesom jeg har gennemført kurset ”epi/CEIPI Diploma Course on Patent Litigation in Europe” ved universitetet i Strasbourg, Frankrig.

Tekniske arbejdsområder
Jeg rådgiver klienter inden for følgende tekniske discipliner: akustiske systemer – herunder miniature højttaler- og mikrofonsystemer til fx høreapparater, mobiltelefoner, laptops, tablets etc., optik, effektelektronik, reguleringsteknik og mekaniske systemer.

Erfaring
Jeg har arbejdet som patentrådgiver siden 1997, og jeg har derfor stiftet bekendtskab med langt de fleste  discipliner inden for patentrådgivning. Udover mit virke som patentrådgiver, har jeg i perioder også haft ledelsesansvar på afdelingslederniveau.

Se mit fulde CV på LinkedIn


Det siger andre om mig

Jeg hører relativt ofte, at folk synes, at jeg har stor teknisk indsigt inden for en bred vifte af tekniske discipliner, hvilket alt andet lige gør min tilgang til mine klienters opfindelser nemmere. Endvidere giver mine klienter udtryk for, at jeg, via mit virke som patentrådgiver, bidrager markant til at etablere værdifulde patentrettigheder.


I øjenhøjde

I fritiden nyder jeg at være på eller ved vandet. I sommerhalvåret forsøger jeg hver uge at blive en mere komplet sejler via kapsejladser, men jeg nyder også en stille hyggesejlads på Aarhusbugten. Udover at sejle i de hjemlige danske farvande, sætter jeg stor pris på at sejle under fremmede, eksotiske himmelstrøg. Når tiden igen tillader det, har jeg planer om at genoptage min golfkarriere. Når jeg i vinterhalvåret, ikke trimmer sejl eller svinger golfkøller, fylder lyden fra vinylskiver ofte min stue.