WEBINAR

Nyt patentsystem for europæiske patenter

17. marts kl. 8:30-9:30

– Overblik over de nye muligheder med det europæiske enhedspatent (UP) og den fælles patentdomstol (UPC).

Professor Clement Salung Petersen, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet PhD (jur), European Patent Attorney Ulla Klinge, Inspicos.

Dato:17. marts kl. 8:30-9:30
Platform:Microsoft Teams. Link vil blive fremsendt efter tilmelding.
Sprog:Dansk
Registrering:Tilmelding senest mandag den 14. marts 2022 via email til sod@inspicos.com

Et nyt patentsystem for europæiske patenter forventes at træde i kraft inden udgangen af 2022.

Det nye system giver flere muligheder i forhold til nuværende og fremtidige europæiske patenter. På webinaret vil vi gennemgå de nye optioner for patentbeskyttelse og patenthåndhævelse i Europa. Vi vil gennemgå, hvilke beslutninger, der skal tages, og hvilke strategier, der skal overvejes i den forbindelse, og vi vil belyse, hvordan Den Fælles Patentdomstol vil ændre håndhævelsen af patenter i Danmark og Europa.

På webinaret vil Clement Salung Petersen og Ulla Klinge give et overblik over det nye system, og hvad man som virksomhed særligt bør overveje i den forbindelse.

INDLÆGSHOLDERE:

Clement Salung Petersen, professor i civilproces ved Det Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. Clement er ekspert i tvistløsning og retshåndhævelse. Han har skrevet en række bøger og artikler om bl.a. håndhævelse af patenter, og han har undervist på CEIPI’s uddannelse Diploma on Patent Litigation in Europe. Han er medlem af Retsplejerådet.

Ulla Klinge, PhD (jur), European Patent Attorney, Partner, Inspicos P/S. Ulla har omfattende erfaring med procedering og håndhævelse af patenter, især på kemi- og lægemiddelområdet, og rådgiver danske og udenlandske virksomheder om mulighederne for at opnå supplerende beskyttelsescertifikater.