Forbud mod salg af visse iPhone-modeller i Tyskland

Qualcomm har opnået forbud mod salg af iPhone 7, 8 og X i Tyskland

Af Jakob Pade Frederiksen.

Med to parallelle afgørelser – sag 7 O 10495/17 og 7 O 10494/17 – af 20. december 2018 har Landgericht München  forbudt Apple at markedsføre produkter i Tyskland, der falder inden for Qualcomms europæiske patent nr. 2 724 461 B1. Forbuddet rammer iPhone 7 og 8 samt iPhone X fra 2017. Patentet vedrører et forstærkerkredsløb, der skåner telefonbatteriet og forlænger dets levetid.

Der er uenighed mellem Apple og Qualcomm med hensyn til, om forbuddet alene gælder salg af de berørte iPhone-modeller i de 15 Apple Stores i Tyskland, eller om det også rammer salg på nettet. Apple har meddelt, at afgørelsen fra Landgericht München vil blive anket. Qualcomm har stillet en sikkerhed på 1,3 milliarder Euro for forbuddet.

Patentet, der blev udstedt af EPO i 2017, er i øjeblikket under indsigelse nedlagt af henholdsvis Apple og Intel. Den mundtlige forhandling i første instans er berammet til den24. maj 2019. EPO’s indsigelsesafdeling har i denne forbindelse udstedt en foreløbig tilkendegivelse d. 23. november 2018, der er i Qualcomms favør.

Sagen er en del af global patentkonflikt mellem Qualcomm og Apple, der også involverer sager i USA og Kina.