Tessie Ottesen Appel

Tessie Ottesen Appel

Patentadministrator, QIPA
Korrespondent (engelsk/tysk)

T  +45 / 4516 6182

toa@inspicos.com


Min baggrund og arbejdsområder

Administration og behandling  af patentsager
Som patentadministrator, arbejder jeg med en række vidt forskellige administrative og koordinerende opgaver i relation til patentsager. Blandt andet varetager jeg korrespondance med patentmyndigheder, kollegabureauer og klienter i ind- og udland, samt overvåger og håndterer frister i forbindelse hermed.

Fokusområder og uddannelse
Jeg er uddannet korrespondent i engelsk og tysk fra CBS i København.  Derudover er jeg uddannet QIPA (Qualified IP Administrator), under Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse. Jeg holder mig fagligt opdateret ved løbende at deltage i patentkurser i ind- og udland.

Tekniske arbejdsområder
I de 15 år jeg har været hos Inspicos, har jeg beskæftiget mig med de fleste patentområder indenfor både mekanik/elektronik og life-science.

Erfaring
Før jeg kom til Inspicos i 2005, arbejdede jeg som patentadministrator i et andet større dansk patentbureau.


Seneste projekter

Jeg ser og arbejder med mange forskellige sager hver dag. I den seneste tid har jeg blandt andet beskæftiget mig med indleveringer af Continuation-ansøgninger i USA for et par mellemstore danske virksomheder i medicinalbranchen, og med og indleveringer af europæiske ansøgninger for flere kinesiske kollegabureauer.


Det er en stor fornøjelse at være en del af en virksomhed med så højt et fagligt niveau og så meget kollegial korpsånd og sammenhold