UPC

Tysklands ratifikation ugyldig – Storbritannien ude – Men alligevel gode udsigter

Den tyske forfatningsdomstol har kendt Forbundsdagens ratifikation af aftalen om det europæiske enhedspatent og den europæiske patentdomstol ugyldig. Lovgrundlaget var i sin tid blevet vedtaget uden det 2/3-flertal, som den tyske forfatning kræver ved afgivelse af suverænitet, idet kun 35 medlemmer af Forbundsdagen var tilstede ved afstemningen. De øvrige dele af klagen, der i 2017 blev indgivet af en tysk jurist, er blevet afvist af forfatningsdomstolen. Idet det nødvendige flertal i Forbundsdagen forventes at være tilstede ved en kommende ny afstemning, er der formentlig intet til hinder for Tysklands endelige godkendelse af UP/UPC-projektet.

Link til den tyske forfatningsdomstols pressemeddelelse.

Den væsentligste hurdle for UPC-projektet synes aktuelt at være Storbritanniens udmelding fra ultimo februar 2020 om, at man ikke ønsker at deltage (hvilket juridisk set havde været muligt trods Brexit). Det er fastlagt i domstolsaftalen, at en af domstolens afdelinger skal placeres i London, og med Storbritanniens udmelding med hensyn til, at man ikke ønsker at være med, er der næppe nogen vej uden om en fornyet forhandling af aftalen og efterfølgende ratifikation i de deltagende stater, herunder Danmark.

I øjeblikket forekommer det mest sandsynlige scenarie at være, at UPC-projektet fortsætter med tysk deltagelse, men uden Storbritannien, og først efter en genforhandling og fornyet ratifikation af lovgrundlaget.