Europa får en ny patentdomstol

UP-/UPC-systemet forventes at træde i kraft inden udgangen af 2022

UP/UPC -systemets ikrafttræden har nået en milepæl, idet de nødvendige 13 medlemsstater nu har ratificeret protokollen til aftalen om den provisoriske forberedelsesfase af UPC. Den provisoriske forberedelsesfase (PAP) for UPC er derfor begyndt. Den provisoriske forberedelsesfase er den sidste fase i Unified Patent Court’s oprettelse. I denne fase kan de sidste forberedelser gøres, budget- og it -systemer færdiggøres og dommere rekrutteres. Den provisoriske forberedelsesfase forventes at vare cirka otte måneder. Når det forberedende arbejde har nået et tilfredsstillende stade, er sidste trin, at Tyskland deponerer sit ratifikationsinstrument. UPCA træder derefter i kraft på den første dag i den fjerde måned herefter. UP/UPC-systemet kan derfor træde i kraft allerede inden årets udgang.

EPO vil introducere overgangsbestemmelser for at hjælpe patentansøgere, som ønsker at drage fordel af det nye UP/UPC-system. De nye bestemmelser vil gøre det muligt at anmode om enhedseffekt, før UP/UPC-systemet træder i kraft, og/eller om, at patentudstedelsen af patentansøgninger udsættes til efter, at UP/UPC-systemet er trådt i kraft, således at de resulterende patenter falder inden for den nye ordning. Man vil kunne foretage sådanne tidlige anmodninger om enhedseffekt eller forsinkelse af patentudstedelse fra det tidspunkt, hvor Tyskland deponerer deres ratifikationsinstrument for UPCA.

Kunder hos Inspicos vil løbende blive rådgivet om, hvordan man bedst forbereder sig til de nye muligheder for patentbeskyttelse i Europa.