Nedtælling til UPC og enhedspatentet

UPC sunrise-perioden er startet

Den mest gennemgribende reform af det europæiske patentsystem siden vedtagelsen af Den Europæiske Patentkonvention for 50 år siden bliver en realitet d. 1. juni 2023.

Fra den dato vil tvister vedrørende krænkelse og gyldighed af europæiske patenter (dvs. patenter udstedt af Den Europæiske Patentmyndighed, EPO – European Patent Office) kunne afgøres af den nye europæiske patentdomstol, Unified Patent Court (UPC).

Aftalegrundlaget for domstolen rummer en mulighed for, at patenthavere kan fravælge det nye domstolssystem i en overgangsperiode. Fravælgelse forudsætter dog, at der ikke allerede er startet en sag om det pågældende patent ved UPC.

I en såkaldt “sunrise”-periode, som startede d. 1. marts 2023, kan meddelelse om fravalg af UPC indleveres til domstolen. Patenthavere, som ønsker at fravælge UPC, bør indlevere deres meddelelse herom i god tid inden d. 1. juni 2023

Der en ingen mulighed for at møde for domstolen som selvmøder – repræsentation er obligatorisk. Parter i sager ved domstolen kan enten være repræsenteret af European Patent Attorneys med møderet for EPO og med en overbygningsuddannelse. Desuden har advokater møderet for domstolen. Hos Inspicos har 11 af vores European Patent Attorneys taget den overbygningsuddannelse, der giver møderet for UPC.

Samtidigt med at den nye patentdomstol åbner, indføres det såkaldte enhedspatent. Enhedspatentet er en betegnelse for et patent udstedt af EPO, for hvilket patenthaveren har valgt at opnå dækning i de 17 lande, der indtil videre deltager i patentdomstolen. Enhedspatentet skal ikke, som tilfældet er i dag, oversættes helt eller delvist til alle sprog. EPO er ansvarlig for udstedelse og registrering af enhedspatentet.

Yderligere information om UPC og enhedspatentet kan læses her.