Coronavirus

Forhandlinger ved EPO stadig påvirket

Opdateret 4. august 2020

Afholdelsen af mundtlige forhandlinger ved EPO er fortsat påvirket af udbruddet af Covid-19.

  • Forhandlinger ved prøvningsafdelingerne (Examing Divisions) afholdes pr. videokonference. Hvad angår indsigelsessager, kan forhandlinger ligeledes finde sted pr. video. Alle forhandlinger ved fysisk fremmøde i første instans til og med 31. december 2020 udsættes til 2021.
  • Som udgangspunkt finder mundtlige forhandlinger ved appelkamrene (Boards of Appeal) sted som planlagt resten af året. Med henblik på at sikre tilstrækkelig fysisk afstand forskydes starttidspunkterne (9.00, 9.30, 10.00, o.s.v.), og en række forhandlinger flyttes fra appelkamrenes domicil i Haar til EPO’s Isar-bygning i München.
  • For yderligere information henvises til: https://www.epo.org/news-events/covid-19.html