Coronavirus

Forhandlinger ved EPO kommer i gang igen

Opdateret 10. maj 2020

I takt med, at flere europæiske lande gradvist er begyndt at lempe de restriktioner, der har været i kraft som følge af Covid-19-udbruddet, har EPO meddelt, at man har til hensigt at påbegynde afholdelsen af mundtlige forhandlinger igen.

Alle tidsfrister mellem 15. marts og 2. juni 2020 forlænges fortsat automatisk til d. 2. juni 2020.

Hvad angår forestående EPO-forhandlinger, har EPO meddelt følgende:

  • Mundtlige forhandlinger ved EPO’s Boards of Appeal kan afholdes som videokonferencer. Såfremt sundhedssituationen tillader det, vil der derudove igen blive afholdt forhandlinger i appelkamrenes bygning i Haar (München) fra og med d. 18. maj 2020. Alle deltagende personer vil blive bedt om at udfylde et spørgeskema ved ankomsten og kan blive nægtet adgang, alt afhængigt af de svar, der gives. Ansigtsmasker vil være påbudt i gangarealerne.
    https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200506.html
  • Forhandlinger ved prøvningsafdelingerne (Examing Divisions) afholdes pr. videokonference. Hvad angår indsigelsessager, kan forhandlinger ligeledes finde sted pr. video, og forhandlinger i EPO’s bygninger vil igen finde sted fra og med d. 2. juni 2020.
    https://www.epo.org/news-issues/covid-19/oral-proceedings-examination-opposition.html

Tidsfrister ved den amerikanske patentmyndighed, USPTO, og Patent- og Varemærkestyrelsen udsættes ikke automatisk. PVS har dog meddelt, at man vil være fleksibel med hensyn til at imødekomme anmodninger om fristforlængelser. USPTO opkræver ikke noget ‘petition fee’ i sager om genoprettelse af rettigheder, der er gået tabt som følge af Covid-19-udbruddet.

USPTO:

PVS:

  • https://www.dkpto.dk/nyheder/2020/marts/covid-19-opfoelgning-paa-driften-hos-patent-og-varemaerkestyrelsen/