Live webinar 23. marts kl. 8.30 - 9.30

Nyt fra de danske retssale og EPO

Inspicos afholder et live webinar tirsdag d. 23. marts kl. 8.30 – 9.30 med følgende program:

Nyt fra de danske retssale v/ Jakob Pade Frederiksen, partner, Inspicos P/S
Vi ser på et par nyligt afsagte domme, hvor Sø- og Handelsretten dels har beskæftiget sig med lov om arbejdstageres opfindelser og dels har forholdt sig til samspillet mellem Artikel 123(2) EPK og krænkelsesspørgsmålet.

Nyt fra EPO v/ Christa Theil, Partner, Inspicos P/S
– Mundtlige forhandlinger via video – kommet for at blive?
– Opdatering på UPC. Bliver det snart til noget?
– Nye Rules of Procedure for appelkamrene. Erfaringer fra det første år.

Arrangementet afholdes med Microsoft Teams som platform. Link fremsendes ved tilmelding.

Tilmelding kan ske pr. email til Susanne Overgaard Dinesen på sod@inspicos.com.