Vores værdier

Vi har bygget Inspicos på et værdisæt, der afspejler, hvordan vi arbejder med Intellectual Property Rights (IPR), og hvordan vi samarbejder som kollegaer. Det begyndte som ambitioner, men i dag er det værdier, der lever iblandt os.

Vores værdier – Inspiration, Commitment, Simplicity og Responsibility – er for os noget, vi alle kan genkende os i. Det er et sæt ord med en klar definition, som vi bruger aktivt i vores arbejde. Værdisættet afspejler både, hvordan vi arbejder med IPR, og hvordan vi samarbejder som kollegaer.

Inspiration
Vi tager ikke tingene for givet. Vi tænker kreativt og udfordrer ofte kunder og myndigheder.

Vi dyrker ikke rutinearbejde, men nytænker processer og metoder for at få succes med vores sager. Og vi sparrer mest muligt for at inspirere og udvikle hinanden.

Commitment
Vores kunder kender os for vores særlige engagement og dedikation. Vi har entusiasme, kampgejst og vedholdenhed som få. Vi er altid tilgængelige, fordi vi ved, at det er afgørende at levere, når der er brug for hurtig afklaring.

Simplicity
Vi lægger vægt på at skabe gennemsigtighed i samarbejdet med vores kunder. Det gør vi ved at have fuld åbenhed omkring vores processer og det team, der løser opgaven. Derfor kan vores kunder også altid regne med, at den konsulent, de møder og får tillid til, også er den, der følger opgaven til dørs. Vi ved af erfaring, at åbenhed i processerne skaber tryghed.

Simplicity drejer sig også om at formidle komplekse sammenhænge i et forståeligt og faktuelt korrekt sprog, der giver mening for modtageren. Derfor bestræber vi os på, at vores kommunikation altid skal være klar, tydelig og målrettet.

Responsibility
Ansvarlighed handler for os om tre ting: Det ansvar, vi har over for vores kunder og deres innovation, det ansvar, vi har over for hinanden som kollegaer, og det væsentlige ansvar, vi har over for samfundet.

Som kunde skal man kunne stole på, at vi har styr på vores processer og systemer, og at vi har vores habilitet og etik for øje, så vi aldrig repræsenterer modstridende interesser. Som kollega skal man kunne føle sig respekteret og værdsat, når man går på arbejde. Og som patentrådgivere ser vi det som vores ansvar at bidrage til fortsat teknologisk innovation og udviklingen af det moderne videnssamfund.