3457 Square (3)

Leonard Floryan

Patentkonsulent

MSc (kemi), MSc (molekylærbiologi og kemi)

Min baggrund og arbejdsområder

Patentrådgivning

Jeg hjælper små og store danske og internationale virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner med at beskytte deres opfindelser. Jeg udarbejder patentansøgninger, laver sagsbehandling af patentansøgninger, udfører patenterbarhedsvurderinger og ”freedom to operate”-analyser og bistår i krænkelsessager og indsigelsessager.

Fokusområder og uddannelse

Inden jeg kom til Inspicos, var jeg ph.d.-stipendiat i immaterialret på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor jeg forskede i patentbeskyttelse og regulatorisk beskyttelse, især tildelingen af forlænget eksklusivitet med henblik på fremme af antibiotikainnovation. Jeg undersøgte specifikt såkaldte ikke-overførbare og overførbare eksklusivitetsforlængelser. Ph.d.-afhandlingen skal indleveres i løbet af foråret 2024.

Jeg har en M.Sc. i kemi fra ETH Zürich, en M.Sc. i molekylærbiologi og kemi fra ETH Zürich og en B.Sc. i kemi fra Københavns Universitet.

Tekniske arbejdsområder

Lægemidler, medicinsk udstyr, peptidkemi, polymerkemi, katalyse, proceskemi, materialekemi, fødevarekemi

Erfaring

Jeg begyndte at arbejde som patentkonsulent i 2018 men satte patentarbejdet på pause i 2020 og frem til primo ​​2024, da muligheden for at skrive ph.d. i immaterialret bød sig.