DSC09926 Pp Pp Copy

Peter Koefoed

Partner, European Patent Attorney

Møderet for UPC

Cand. Scient (humanbiologi)

Min baggrund og arbejdsområder

Patentrådgivning
Jeg hjælper virksomheder i og uden for Danmark, med alle sider af deres patentrelaterede aktiviteter. Min kunde er typisk en virksomhed, som har behov for at optimere sin forretning ved sikre patenter på deres opfindelser, men som tilsvarende har behov for at begrænse andres patentrettigheder. Jeg rådgiver i at navigere i et kompliceret landskab af 3.-mands patentrettigheder, ved at få defineret patentstrategi og freedom-to-operate. Jeg har endvidere opnået de nødvendige kvalifikationer til at repræsentere klienter ved EU’s patentdomstol, når den vil blive operationel.

Fokusområder og uddannelse
Min baggrund som humanbiolog betyder, at jeg hovedsageligt arbejder med alle sider af medicinsk bioteknologi, men med et særligt fokus på immunologi, herunder vaccineteknologi og diagnostiske værktøjer og metoder. Jeg har en særlig forkærlighed for at arbejde med snitfladerne mellem informationsteknologi og forskellige sider af medicinsk teknologi.

Tekniske arbejdsområder
Jeg arbejder indenfor teknologiske områder, der omfatter lægemidler, specielt makromolekylære, immunologiske og mikrobiologiske lægemidler, diagnostika, industriel bioteknologi, miljøteknologi, proteinkemi, genteknologi, samt medicinsk informationsteknologi.

Erfaring
Min mere end 30 årige erfaring som patentrådgiver, har givet mig erfaring i alle sider af patentrelateret arbejde, helt fra det basale arbejde med udarbejdelse og behandling af patentansøgninger, over arbejdet med at forsvare eller omstøde patenter i europæiske indsigelses- og appelsager, til deltagelse i danske retssager som bisidder for landets fremmeste IPR-eksperter i advokatverdenen. Derudover har jeg fungeret som skønsmand, og jeg har også ved flere lejligheder været udmeldt som teknisk kvalificeret dommer i retssager i Norge.
Siden 2011, har jeg repræsenteret Danmark, som valgt medlem af Rådet hos European Patent Institute; Rådet har det overordnede ansvar for at formulere fagetiske regler og sikre uddannelse af European Patent Attorneys. Rådet varetager også det direkte samarbejde med den Europæiske Patentmyndighed. Her er jeg også involveret i arbejdet med at forbedre online-værktøjerne, som den Europæiske Patentmyndighed stiller til rådighed og udvikler. For en del år siden var jeg en del af bestyrelsen i ADIPA, den danske sammenslutning af patent- og varemærkerådgivere.

Citat:

Min største fornøjelse ved mit arbejde er, at jeg efter et afsluttet forløb – eller blot et møde – med én af mine klienter, får den tilbagemelding og det indtryk, at de nu er langt bedre stillet og langt mere sikre på deres forretningsmæssige fremtid, end før forløbet

I øjenhøjde

Jeg er en stor modstander af at tabe, hvad der er lettere paradoksalt i lyset af, at jeg i mange år har spillet skak på klubplan, hvor man må leve med at få klø med jævne mellemrum.