DSC09905 Edit Pp Pp Copy

Tessie Ottesen Appel

Patentadministrator (QIPA)

Min baggrund og arbejdsområder

Patentrådgivning
Som patentadministrator udfører jeg alle de forskellige administrative opgaver i forbindelse med en patentansøgning, fra indlevering til udstedelse. Jeg varetager korrespondance med vores kunder, med patentmyndigheder i ind-og udland og med udenlandske kollegaer. Derudover overvåger og håndterer jeg deadlines og formalia i forbindelse med patentporteføljerne.

Fokusområder og uddannelse
Jeg er uddannet korrespondent i engelsk og tysk fra CBS i København.  Derudover er jeg uddannet QIPA (Qualified IP Administrator) under Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse. Jeg deltager løbende i patentfaglige kurser i ind- og udland for at holde mig fagligt opdateret.

Jeg håndterer primært patentsager indenfor bioteknologi og kemi, men arbejder også med sager indenfor mekanik og elektronik.

Erfaring
Før jeg kom til Inspicos i 2005, arbejdede jeg som patentadministrator i et andet stort dansk patentbureau.

 

 

Citat:

Det er en stor fornøjelse at være en del af en virksomhed med så højt et fagligt niveau og så meget kollegial korpsånd og sammenhold.